Sinderen maakt lawaai tegen sluiting school

Leerlingen van basisschool De Wegwijzer in Sinderen trokken woensdagmiddag met een huifkar naar het gemeentehuis van Oude IJsselstreek in Gendringen voor een lawaaiprotest. Sinderens Belang, de kinderen en de ouders voerden daar actie tegen de voorgenomen sluiting van de dorpsschool.

“We zijn het laatste schooljaar ingegaan in de ogen van het bestuur”, vertelt Anniek Ankersmit namens de actiegroep die het protest organiseerde. “Wij zijn van mening dat de kogel nog niet door de kerk is. Wij willen heel erg veel actie voeren om de school open te houden.” Paraat Scholen is voornemens de school te sluiten, wat volgens Ankersmit grote invloed heeft op het dorp: “Dat betekent heel veel voor de leefbaarheid van de kern. De gemeente heeft ooit gezegd dat elke dorpskern een basisschool verdient. Sinderen zou dan de eerste zijn die het niet meer heeft.”

De tientallen leerlingen van De Wegwijzer lieten onder meer met pannen en pollepels van zich horen bij het gemeentehuis in Gendringen. De kinderen en ouders werden, bij afwezigheid van de burgemeester, opgevangen door wethouder Ria Ankersmit. “Het schoolbestuur heeft zelfstandig het recht om een school te sluiten”, geeft de wethouder aan. “Maar als gemeente raakt het ons zeker. In de leefbaarheid in een klein dorp als Sinderen is de school belangrijk. Daar proberen we zoveel mogelijk aandacht voor te hebben, om Sinderen en Sinderens Belang te blijven ondersteunen.”

‘Geen gesprekspartner’
De Wegwijzer heeft op dit moment 35 leerlingen, terwijl de opheffingsnorm in dunbevolkte gebieden staat op 23. Ankersmit geeft namens de actievoerders aan graag uitleg te krijgen over de voorgenomen sluiting van Paraat, maar dat Sinderen vooralsnog nul op het rekest krijgt. “Ze zien ons niet als een gesprekspartner en dat vinden wij heel erg jammer”, zegt ze. “We zijn benieuwd naar de daadwerkelijke beweegreden. We zitten nog niet aan die landelijke ondergrens, wat is dan de reden dat ze van deze school af willen?”

Het schoolbestuur, Paraat Scholen, wil op een later moment met een reactie komen op de situatie.

Leerlingen en actiegroepleden overhandigen brief aan wethouder Ria Ankersmit bij het Gemeentehuis van de gemeente Oude IJsselstreek te Gendringen

Foto: REGIO8